PERMOHONAN
 
 
 
 
   
  Penukaran Alamat Pos
 

     Laman ini disediakan bagi membolehkan pembayar cukai yang memiliki harta di kawasan Majlis Bandaraya Pulau Pinang membuat penukaran alamat pos serta mengemaskini data pengguna. Ini adalah untuk memastikan semua bil - bil taksiran dapat dihantar ke alamat surat menyurat pembayar cukai. Sekiranya tiada notis diberi atau pemberitahuan oleh pembayar cukai maka semua bil taksiran akan dihantar ke alamat harta. 

TOP
 

Semakkan Alamat Pos Harta

 
  1. Sila tekan disini untuk menyemak alamat pos harta (Bangunan).
  2. Sila tekan disini untuk menyemak alamat pos harta (Tanah).
TOP

 

Bagaimana permohonan penukaran alamat pos boleh dibuat?
 

Anda boleh memohon dengan mengikuti cara:

  1. Memohon melalui laman web. (Terbaru !!!) Atau
  2. Mengisi Borang Permohonan Penukaran Alamat Pos  yang disediakan oleh MBPP.
TOP
  Bila Bil Taksiran akan dihantar ke alamat pos baru?
 

     MBPP mengeluarkan bil taksiran sebanyak 2 kali setahun iaitu cetakan pada bulan Disember adalah untuk pengeluaran bil taksiran setengah tahun pertama dan cetakan pada bulan Jun adalah untuk pengeluaran bil taksiran setengah tahun kedua. Cetakkan bil taksiran mengikut alamat pos yang baru hanya akan dihantar mengikut tempoh masa seperti berikut:

  1. Pemohon yang membuat penukaran alamat pos dari tarikh 15hb  Mei hingga 14hb Oct(dalam tahun berkenaan), bil taksiran pemohon akan  dihantar ke  alamat pos baru pada setengah tahun  pertama tahun berikutnya.
  2. Pemohon yang membuat penukaran alamat pos dari tarikh 15hb  Oct(tahun berkenaan)  hingga 14hb Mei(tahun berikutnya), bil taksiran pemohon tersebut akan dihantar ke  alamat pos baru pada setengah tahun kedua tahun berikutnya.

Sila tekan disini untuk mengetahui bila alamat pos baru anda akan dicetak pada bil taksiran.

TOP
  Memohon penukaran alamat pos melalui laman web?
 

     Ya, kini anda boleh memohon menukar alamat pos melalui laman web.

  1. Sila tekan disini untuk memulakan permohonan penukaran Alamat Pos Harta Bangunan anda.
  2. Sila tekan disini untuk memulakan permohonan penukaran Alamat Pos Harta  Tanahanda. 
TOP
  Memohon penukaran alamat pos melalui borang?
       Anda boleh mendapatkan borang permohonan penukaran alamat pos dengan mencetakkan keluar. Sila tekan disini untuk mencetaknya Borang Penukaran Alamat Pos.
TOP
   
All Right reserved